30.09 2022 dwie grupy przedszkolaków wzięły udział  w warsztatach „Opowieści z Gruffalowego Lasu” Na początku dzieci szukały śladów, które zostawiły w bibliotece jakieś tajemnicze zwierzęta i próbowały te zwierzęta na podstawie zostawionych śladów zidentyfikować. Później obejrzały mini inscenizację, w której poznały właścicieli tajemniczych śladów i ich przygody w lesie  z Gruffalem. W czasie rozmowy po lekturze doszliśmy do wspólnych wniosków, że nie trzeba być wielkim i silnym, aby poradzić sobie w trudnej sytuacji. Sprytem też można zwyciężyć, a często nasz strach spowodowany jest tym, co sobie sami wyobrażamy o kimś lub o czymś. Na zakończenie, z  papierowych kopert dzieci wykonały  kolorowego Gruffala.

03.10 2022 grupa osiemnaściorga  przedszkolaków wzięła udział w warsztatach pracy z książką Justyny Bednarek „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”. Książka opisuje co dzieje się ze skarpetkami, które znikają z domu, najczęściej podczas prania. Sześciolatki, po podzieleniu się w pary, wyciągały z pralki skarpetkę, a następnie szukały w bibliotece jej pary, aby obie skarpetki zawiesić na sznurze do wyschnięcia. Żadnej skarpetce nie udało się zbyt długo  ukrywać w bibliotece  przed bystrymi  przedszkolakami. Następnie dzieci wysłuchały rozdziału o szarej skarpetce, która uratowała mysie sieroty przed groźnym ptakiem i została mysią mamą, a potem babcią. Na zakończenie dzieci projektowały własne skarpetki, które potem, za pomocą spinaczy do prania prezentowano na sznurze. Zajęcia  miały na celu  zachęcenie do przeczytania   kolejnych książek Justyny Bednarek, oswojenie z samodzielnością poprzez przykłady skarpetek, które  wyruszyły same w  świat, oswajanie dzieci z nieznanym, nową  sytuacją, a przede wszystkim sprawienie radości z działań wokół tekstu książki.