Zbiory MBP w Kolnie na dzień 31. 12. 2022 roku wynoszą:

  • książek – 41 079 woluminów,
  • zbiorów specjalnych – 89 (w tym 76 audiobooków),
  • książek mówionych – 3 160 tytułów.

Udostępnianie zbiorów w liczbach wg. stanu na dzień 31. 12. 2022 r.

W roku 2022 Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie zarejestrowała 1395 użytkowników, w tym 1249 czytelników aktywnie wypożyczających książki. Ich struktura wiekowa przedstawia się następująco:

      – do lat 5                     –  57

      – 6-12 lat                    – 364

      – 13-15 lat                  – 213

      – 16-19 lat                  – 119

      – 20-24 lat                  –  48

      – 25-44 lat                  – 172

      – 45-60 lat                  – 146

      – powyżej 60 lat         – 130

Struktura czytelników wg. zajęcia:

            – uczący się                – 692

            – pracujący                 – 242

            – pozostali                  – 315

Ogólna liczba odwiedzin       – 8 114

Ogólna liczba udostępnionych zbiorów – 18 487, w tym wypożyczonych książek – 17 418.