Zbiory MBP w Kolnie na dzień 31. 12. 2023 roku wynoszą:

  • książek – 42 404 woluminów,
  • zbiorów specjalnych – 89 (w tym 76 audiobooków),
  • książek mówionych – 3 522 tytułów.

Udostępnianie zbiorów w liczbach wg stanu na dzień 31. 12. 2023 r.

W roku 2022 Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie zarejestrowała 1262 użytkowników, w tym 1176 czytelników aktywnie wypożyczających książki. Ich struktura wiekowa przedstawia się następująco:

      – do lat 5                     –  41

      – 6-12 lat                    – 338

      – 13-15 lat                  – 184

      – 16-19 lat                  – 102

      – 20-24 lat                  –  55

      – 25-44 lat                  – 186

      – 45-60 lat                  – 142

      – powyżej 60 lat         – 128

Struktura czytelników wg zajęcia:

            – uczący się                – 636

            – pracujący                 – 235

            – pozostali                  – 305

Ogólna liczba odwiedzin       – 8 779

Ogólna liczba udostępnionych zbiorów – 17 486, w tym wypożyczonych książek – 16 664.