Zbiory MBP w Kolnie na dzień 31. 12. 2021 roku wynoszą:

  • książek – 40 455 woluminów,
  • zbiorów specjalnych – 89 (w tym 76 audiobooków),
  • książek mówionych – 2 848 tytułów.

Udostępnianie zbiorów w liczbach wg. stanu na dzień 31. 12. 2021 r.

W roku 2021 Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie zarejestrowała 1449 użytkowników, w tym 1324 czytelników aktywnie wypożyczających książki. Ich struktura wiekowa przedstawia się następująco:

      – do lat 5                     –  73

      – 6-12 lat                    – 329

      – 13-15 lat                  – 196

      – 16-19 lat                  – 129

      – 20-24 lat                  –  77

      – 25-44 lat                  – 236

      – 45-60 lat                  – 164

      – powyżej 60 lat         – 120

Struktura czytelników wg. zajęcia:

            – uczący się                – 781

            – pracujący                 – 280

            – pozostali                  – 263

Ogólna liczba odwiedzin       – 6 707

Ogólna liczba udostępnionych zbiorów – 18 304, w tym wypożyczonych książek – 17 275.