Krótkie kalendarium:

 • 1919 – Powstaje zalążek biblioteki  utworzony przez Towarzystwo Biblioteki Publicznej.
 • 1928 – Zbiory biblioteki wzbogaciło 100 książek przekazanych jej przez Sejmik po zlikwidowanej bibliotece gimnazjalnej. Stan posiadania wynosi 800 woluminów beletrystycznych i kilkaset popularnonaukowych.
 • 1949 – 1 lipca tego roku powstaje Powiatowa Biblioteka Publiczna z siedzibą w rogowym budynku u zbiegu ulicy Armii Czerwonej i Placu Wolności 1. Jej księgozbiór liczy 1130 egzemplarzy.

Pierwszym kierownikiem placówki zostaje Anna Osiecka. Z jej usług korzysta 155 czytelników. Na koniec roku notuje 3439 wypożyczeń. Biblioteka opiekuje się 8 bibliotekami gminnymi w: Stawiskach, Czerwonem, Małym Płocku, Grabowie, Lachowie, Łysych, Turośli, Zbójnej oraz 20 punktami bibliotecznymi.

 • 1955 – Po zmianach organizacyjnych tworzy się Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, która liczy 16 716 książek i obsługuje 350 czytelników.
 • 1967 – W grudniu siedziba biblioteki zostaje przeniesiona do Powiatowego Domu Kultury, gdzie otrzymuje 4 pomieszczenia.
 • 1971 – W marcu biblioteka przenosi się do wybudowanego dla jej potrzeb nowego obiektu przy ulicy Wojska Polskiego 6. Księgozbiór biblioteki wynosi 14 915 woluminów.
 • 1975 – Wraz ze zmianami w podziale administracyjnym kraju biblioteka przestaje pełnić funkcje biblioteki powiatowej, pełniąc dalej nadzór nad bibliotekami terenowymi : 4 gminnymi, 3 miejsko – gminnymi i 18 filiami bibliotecznymi.
 • 1977 – Z dniem 1 października tworzy się Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Kolno.
 • 1992 – Z dniem 1 maja biblioteka podlega kolejnej zmianie administracyjnej i funkcjonuje jako Miejska Biblioteka Publiczna.
 • 1993 – Zapada decyzja o zmianie lokalu biblioteki. Po 22 latach wraca do siedziby Kolneńskiego Domu Kultury. Zbiory biblioteki liczą w tym momencie 30 018 książek.
 • 2002 – W lipcu na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem Powiatu Kolneńskiego, a Zarządem Miasta Kolno Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie przejmuje do realizacji zadania biblioteki powiatowej na terenie Powiatu Kolneńskiego.
 • 2009 – We wrześniu, w Roku Słowackiego Biblioteka obchodziła jubileusz 60-lecie swego istnienia.
 • 2013 – W roku 2013 Miejska Biblioteka Publiczna nie otrzymała dotacji na realizację zadań biblioteki powiatowej.
 • 2018 – Biblioteka otrzymuje na własność działkę o nr. geodezyjnym 1643/2 z przeznaczeniem na budowę budynku przeznaczonego na Miejską Bibliotekę Publiczną w Kolnie. W kwietniu Biblioteka składa wniosek do Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 „Infrastruktura bibliotek 2016-2020”. W lipcu otrzymujemy informację o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i akceptacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na kwotę 1 981 580,00 zł W tym samym miesiącu ze względu na rozpoczynany remont budynku KOKiS biblioteka musi opuścić swoje dotychczasowe lokum w budynku przy ulicy M. Konopnickiej 4. 9 sierpnia po przeprowadzce wznawiamy swoją działalność na parterze budynku będącego siedzibą Gimnazjum im. Jana Pawła II przy ulicy M. Dąbrowskiej 4.
 • 2019 – 70-lecie istnienia Biblioteki
  Na sesji Rady Miasta w dn. 12 kwietnia Burmistrz Miasta oświadcza o odstąpieniu od projektu budowy budynku dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie. Na mocy tej decyzji Biblioteka traci przyznane dofinansowanie.
 • 2021 – W związku z odstąpieniem od projektu budowy lokum dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kolnie  w dniu 09. 12. 2021 r. rozwiązano umowę nieodpłatnego przeniesienia własności nieruchomości i zwrotne jej przeniesienie na rzecz Miasta Kolno.
  Biblioteka funkcjonuje w nieruchomości przy ul. Marii Dąbrowskiej 4 na podstawie umowy użyczenia lokalu zawartej okresowo do dnia 30 listopada 2022 r.