Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie otrzymała dofinansowanie w kwocie 8 000,00 zł na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. Na realizację tego zadania w ramach umowy z Biblioteką Narodową w Warszawie MBP w Kolnie przeznaczyła wkład własny w kwocie 14 857,14 zł. Całkowita wartość projektu zamyka się kwotą 22 857,14 zł.

Dofinansowanie pochodzi ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w ramach zadania „Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1 w ramach NPRCz 2.0”

Celem Programu, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2021-2025, jest udoskonalanie i poszerzenie oferty bibliotek publicznych obejmującej zarówno aktualizowane w trybie ciągłym i systematycznie uzupełniane o nowości wydawnicze księgozbiory bibliotek, jak i formy zdalnego dostępu, umożliwiające użytkownikom bibliotek dostęp do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *