W dniu 18 września dokonaliśmy podsumowania realizowanego przez 149 dni projektu „Memoria gratum facit”. Projekt realizowany był przez grupę młodzieży „Optymiści” przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie pełniła w nim funkcję organizacji wspierającej.


Głównym zadaniem projektu była próba inwentaryzacji starego, parafialnego cmentarza w Kolnie. W czasie  projektu młodzież uczestniczyła w warsztatach fotograficznych, dziennikarskich, komputerowych i zajęciach z edukacji międzykulturowej. Udział w projekcie zakończono pieszym rajdem śladami historii.

Efektem wspólnych działań jest wydanie liczącej 914 stron publikacji i wykonanie strony internetowej.  Materiały do publikacji i na stronę internetową zbierane były bezpośrednio na cmentarzu – na wykonanym wcześniej i podzielonym na sektory szkicu geodezyjnym nanosiliśmy dane z nagrobków, przy okazji porządkując i czyszcząc najstarsze, zaniedbane nagrobki. Zinwentaryzowaliśmy 1736  nagrobków, z tej liczby 776 pozostaje bezimiennych. Były one oznaczone jedynie krzyżami bez żadnych tablic, tablicami zupełnie nieczytelnymi, albo zachowały się w postaci uformowanego kopczyka ziemi.

Równolegle tworzyliśmy wykaz osób zmarłych na podstawie udostępnionych nam w Kancelarii Parafialnej Ksiąg Zmarłych. Analizowaliśmy 36 tomów tych dokumentów od początku istnienia cmentarza tj. od roku 1809. Sporządzony wykaz zawiera 20 957 nazwisk.                                                                                                   

Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom zaangażowanym w realizację naszego projektu:
– Księdzu Dziekanowi  Stanisławowi  Uradzińskiemu  za udostępnienie Parafialnych Ksiąg Zmarłych,
– Księdzu Dziekanowi Robertowi Zielińskiemu za udostępnienie pracy magisterskiej „Cmentarz w Kolnie jako miejsce kultu chrześcijańskiego”,
– organiście panu Markowi  Chilickiemu,
– pani Barbarze Pikulińskiej za tłumaczenie tekstu na język angielski
– pani Bogumile Sokołowskiej za tłumaczenie tekstu na język niemiecki
– panu Jackowi Bagińskiemu – dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Czerwonem  za rolę przewodnika w     pieszym rajdzie śladami historii
– panu Mirosławowi Biedrzyckiemu za wykonanie mapy ewidencyjnej cmentarza,
– sponsorom naszego projektu : prezesowi Banku Spółdzielczego w Kolnie – panu Krzysztofowi Kajko,
i dyrektorowi Zakładu Pracy Chronionej „Hetman” w Kolnie panu       Wiesławowi Korzepowi
– pracownikom Książnicy Podlaskiej za instruktaż przy digitalizacji materiałów dotyczących publikacji.

 
Wszystkie osoby odwiedzające naszą stronę WWW.cmentarz.kolno.home.pl, które mają jakiekolwiek wątpliwości lub uwagi co do danych osób zmarłych, prosimy o kontakt z Miejską Biblioteką Publiczną w Kolnie: nr telefonu 86 278 25 14 lub mail mbp@kolno.home.pl.

Biblioteka dysponuje skanami dokumentów na podstawie których tworzono wykazy osób zmarłych i istnieje możliwość wyjaśnienia wszelkich wątpliwości.

WYSTAWA i GALERIA Z ZAKOŃCZENIA


CMENTARZ W KOLNIE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *