Podsumowanie projektu – „Memoria gratum facit”

W dniu 18 września dokonaliśmy podsumowania realizowanego przez 149 dni projektu „Memoria gratum facit”. Projekt realizowany był przez grupę młodzieży „Optymiści” przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej, w ramach programu „Młodzież w działaniu”. Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie pełniła w nim funkcję organizacji wspierającej.

więcej…

Niech się święci cud pamięci

Biblioteka chroni przeszłość – tworzy przyszłość. Taka była myśl przewodnia jubileuszu 60 – lecia istnienia  naszej biblioteki sprzed dwóch lat. Zdanie to najpełniej oddaje istotę biblioteki  – niepozornej instytucji, której byt określa samorząd miasta i dopełnia Starostwo Powiatowe.

więcej…

Projekt „Ikonk@” – Bezpłatne Punkty dostępu do Internetu

Celem projektu Ikonk@ było umożliwianie mieszkańcom Podlasia bezpłatnego dostępu do nowych technologii, w tym do Internetu i zasobów edukacyjnych.

W pierwszej fazie projektu (wrzesień 2003 – marzec 2004) w 118 bibliotekach gminnych województwa podlaskiego utworzone zostały Bezpłatne Punkty dostępu do Internetu Ikonk@.

Każdą czytelnię internetową wyposażono w komplet oprogramowania biurowego oraz stały dostęp do Internetu. W drugim etapie, który trwał od października do grudnia 2004 roku przeprowadzono kursy dla pracowników bibliotek, żeby mogli pomagać użytkownikom w korzystaniu z dostępnych zasobów informacyjnych. Projekt otrzymał wsparcie finansowe w wysokości 420 tys. USD. Za pośrednictwem punktów Ikonk@ z dostępu do komputerów, oprogramowania i Internetu korzysta rocznie około 60 tys. osób.

W ramach Programu Ikonka Miejska Biblioteka Publiczna w Kolnie uzyskała 3 komputery. Są one udostępniane czytelnikom w Czytelni MBP.