Nowy system biblioteczny SowaSQL

Szanowni Czytelnicy!

W 1998 r. nasza biblioteka otrzymała nieodpłatnie z Biblioteki Narodowej program komputerowy MAK. Pod koniec 2002 r. w bibliotece pojawiły się 2 pierwsze komputery.

W roku następnym rozpoczęliśmy żmudną drogę komputeryzacji biblioteki. Przy współpracy wielu osób udało się opracować komputerowo całość zbiorów biblioteki. Z uwagi na to, że Biblioteka Narodowa zawiesiła prace nad dalszym rozwojem programu MAK i od 2013 zaprzestała ostatecznie jego dystrybucji, stanęliśmy przed koniecznością zmiany użytkowanego programu.

więcej…