Wczoraj odbyło się spotkanie seniorów na temat sztucznej inteligencji, czatu GPT oraz szans i zagrożeń z nimi związanych. Spotkanie rozpoczęło się od krótkiego wprowadzenia w temat przez prowadzącego, który wyjaśnił, czym jest sztuczna inteligencja i jakie są jej zastosowania.

Następnie omówiono czat GPT, który jest jednym z najnowszych narzędzi sztucznej inteligencji. Czat GPT to program, który na podstawie wcześniej wprowadzonego tekstu potrafi generować kolejne zdania i odpowiedzi na zadane pytania. Seniorzy byli bardzo zainteresowani tym narzędziem i zadawali wiele pytań na jego temat.

W dalszej części spotkania omówiono szanse i zagrożenia związane z rozwojem sztucznej inteligencji. Seniorzy byli zgodni, że sztuczna inteligencja może przynieść wiele korzyści, takich jak ułatwienie życia codziennego, pomoc w pracy czy rozwój medycyny. Jednocześnie podkreślili, że sztuczna inteligencja może być także zagrożeniem dla prywatności i bezpieczeństwa danych, a także może prowadzić do utraty miejsc pracy. W trakcie dyskusji poruszono również kwestię etyki w związku z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, w tym kwestię odpowiedzialności za decyzje podejmowane przez systemy oparte na sztucznej inteligencji.

Relację przygotował AI Chat https://chatgpt.org.ua/pl.php

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach kampanii Tydzień z Internetem.

 GALERIA ZDJĘĆ