We wtorek 14 maja grupa seniorów, słuchaczy UTW, spotkała się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kolnie na warsztatach onomastyczno-genealogicznych zorganizowanych we współpracy z Towarzystwem Jana z Kolna i Łomżyńskim Towarzystwem Naukowym im. Wagów. Uczestnicy wysłuchali prelekcji nt. historii i znaczenia nazwisk oraz wzięli udział w ćwiczeniach, które miały na celu lepsze poznanie własnej tożsamości.